Skip to main content

En del Sundbybergs största stadsutvecklingsprojekt. Detaljplan 3 innefattar 1000 bostäder en förskola och ett LSS boende.

På beställarens uppdrag – Beställarstöd med fokus på arbetsmiljö.
Bistå kring logistikfrågor, följa upp och utvärdera utfall för APO.

Logistik uppdrag: Logistikuppdrag med ansvar för leveransflöden, trafikstyrning, arbetsområdesskydd och miljö- och avfallshantering.

Leave a Reply