Skip to main content

Nybyggnation av Bilias nya lokaler i Solna. Byggnaden har garage. Kontor, show rom och verkstadsytor. Totalt 37 000 BTA. På uppdrag av kunden – Logistikuppdrag innefattade bl.a. samordning, leverasplanering terminalstyrning, material och miljö- och avfallshantering. Även arbete som stöd vid upphandling.

Leave a Reply