SYSTEMLÖSNINGAR

SYSTEMLÖSNINGAR

Exploateringsarbeten, infrastruktur och allmänt byggande i sin helhet sker i rasande takt och sätter högt ställda krav på utförande och att klara pressade tidplaner med en begränsad budget. Planering och samordning har därför blivit en nyckelfaktor till att framgångsrikt driva projekt.

Effektiviseringsarbete är ett pågående arbete och kan aldrig vara fulländande. Där av så väljer vi på Good Folks att fortsätta våra innovativa implementeringar med hjälp av systemlösningar.

Alla våra digitala verktyg som dramatiskt effektiviserar Planering, Visualisering och Kommunikation leder inte bara till förbättringar av befintliga processer, utan till hållbart byggande.

DIGITALISERING

Digitalisering inom byggbranschen ligger snäppet efter än i andra branscher. Utmaningen ligger i att få de branschaktiva att förlita sig och använda sig av system. Där så har vi valt att använda och utveckla system som är anpassade efter branschens mognad.

Arbetsmiljön är även alltid i högt fokus vid digitalisering. Att arbetsmiljökulturen i ett företag förstärks med hjälp av digitalisering är ett faktum därefter småningom ett krav för att hålla koll på all dokumentation efterfölja arbetsmiljölagen.

Vi garanterar hög användargrad och effekt på era projekt.

Med Projsite får ni ut det verkliga värdet av leveransplanering på byggarbetsplatsen. Projsite innehåller de absolut viktigaste delarna för effektivisering av byggprojekt såsom resursplanering, leveranskalender för byggleveranser. Få faktorer som ger er stora förbättringar när det kommer till bygglogistik och säkerhet på byggarbetsplatsen.

Har ni också upplevt att det kan vara krångligt med att hålla kolla på alla processer och dokument vid systematiskt arbetsmiljöarbete? LydiaReport är en allt-i-ett-lösning för att utföra skyddsronder, rapportera och minimera säkerhetsincidenter på ett effektivt sätt på bygget.