Referenser

ETT URVAL AV VÅRA REFERENSER

Locum, SöS – Samordning av entreprenader

Ombyggnad och tillbyggnation av vård- och behandlingsbyggnader. Projektet är en del av Region Stockholms stora satsning på hälso- och sjukvården i länet.

På beställarens uppdrag - Samordna logistik med Locums övriga entreprenadområden samt sidoentreprenörer. Utvärdering och uppföljning av utfall för logistik och APO.

Bonava, Ursvik Detaljplan 3 – Arbetsmiljö & Övergripande samordning

En del av Sundbybergs största stadsutvecklingsprojekt. Detaljplan 3 innefattar 1000 bostäder, en förskola och ett LSS boende.

På beställarens uppdrag - Beställarstöd med fokus på arbetsmiljö.
Bistå kring logistikfrågor, följa upp och utvärdera utfall för APO.

Logistikuppdrag: Logistikuppdrag med ansvar för leveransflöden, trafikstyrning, arbetsområdesskydd och miljö- och avfallshantering.

NCC, SöS – Logistikkoordinering

Upplåtelse av en ny behandlings- och servicebyggnad på uppdrag av Locum. Byggnation om ca 37 000 BTA. På kunduppdrag, planera och samordna logistikflöden för entreprenörer i projektet och bistå kring logistikfrågor.

På beställarens uppdrag - Samordna logistik med Locums övriga entreprenadområden samt sidoentreprenörer. Utvärdering och uppföljning av utfall för logistik och APO.

Bonava, Tollare Nacka – Beställarstöd & Logistikuppdrag

Upplåtelse av bostäder, kommersiella fastigheter och båthamn i Nacka. På beställarens uppdrag – Konsultuppdrag samt beställarstöd för samordning och planering av området gällande gemensamma funktioner. Logistikuppdrag med ansvar för leveransflöden, trafikstyrning, arbetsområdesskydd och miljö- och avfallshantering.

Sundbybergs Stad, Hallonbergen och Ör – Logistikanalys och skedesplanering

Ett av Sundbyberg stads större stadsutvecklingsprojekt gällande upplåtelse av bostäder och kontor. Inkluderar flera detaljplaner. På beställarens uppdrag - Framtagning av logistikanalys och skedesplaner fram till projektets planerade avslut 2030.

SSL, Nya tunnelbanan – Fridhemsplan

SSL upprustning och tillbyggnation av tunnelbanans Gröna linje - etapp Fridhemsplan. Pressad tidplan med 24 timmars arbetsdagar då övrig tågtrafik skall kunna gå under dagtid. Denna typ av ombyggnation med befintlig trafik är den första av sin typ för Region Stockholm. Logistikuppdrag innefattade bl.a. leverasplanering terminalstyrning, material och miljö- och avfallshantering. Hela materialflödet gick ut på att planera godset via transporttåg.

PEAB, Ulriksdal – Riskanalys logistikanalys

Peabs exploateringsområde som innefattar uppförande av bostäder och kontor. I minst 6 planerade detaljplaner. Området planeras vara färdigställd 2028.
På beställarens uppdrag - Framtagning av logistikanalys för detaljplaneområde.

Zengun, Bilia Haga Norra – Logistikentreprenad

Nybyggnation av Bilias nya lokaler i Solna. Byggnaden har garage, kontor, show room samt verkstadsytor. Totalt 37 000 BTA. På uppdrag av kunden - Logistikuppdrag innefattade bl.a. samordning, leverasplanering terminalstyrning, material och miljö- och avfallshantering. Även arbete som stöd vid upphandling.

MYCKET TID OCH PENGAR KAN SPARAS MED VÅRA SYSTEMLÖSNINGAR.
VI ANVÄNDER GOOD FOLKS EGNA PLANERINGS- OCH ARBETSMILJÖVERKTYG