Våra tjänster

Good folks är ert strategiska verktyg!

STRATEGI

Vi agerar beställarstöd för er räkning när det kommer till bygglogistik, samordning och arbetsmiljöfrågor. Vi tar även fram beslutsunderlag såsom analyser och samordningsplaner etc. När du anlitar Good Folks kan vi bl.a. sköta budgetplanering, arbetsmiljöplaner och skedesplaner samt genomföra workshops.

Kort och gott kan vi hjälpa till med:

Beställarstöd
Analyser
Samordningsplaner
Skedesplaner
Workshop
AF-delar
Materialflöde
Budget

UTFÖRANDE

Vi styr och utför arbetet gällande logistiken så att produktionen på bygget blir effektivare och säkrare. Vi blir en stor del i hållbarhetsarbetet samtidigt som vi bidrar till en ökad produktivitet. Alla flöden gällande material och avfall på bygget blir vårt ansvar. Kostnadskontroll för kunder är alltid obligatoriskt i vårt arbete, både innan start och under utförandet.

På bygget erbjuder vi:

Samordnare
Miljömedarbetare
Trafikvakter
Lossningsmaskiner

När alla andra står stilla rör vi oss

Vi är redo för ert nästa projekt!

Kontakta oss