Vi är ständigt på jakt efter bra folk

Kom och jobba med oss!

Vi värdesätter dig som person mer än din bakgrund!

Din ansökan behöver inte vara överdramatisk. Vi vill lära känna dig och vi värdesätter din framtid och dina egenskaper mer än din bakgrund eller ditt val av färg på ett papper.

Skicka in en spontanansökan till:

jobb@goodfolks.se